Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov. Ås videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæring innen følgende utdanningsprogram.

Tilrettelagt arbeidskompetanse

  • Helse- og oppvekstfag
  • Medieproduksjon

 Tilrettelagt grunnkompetanse

  • Design og håndverk
  • Helse- og oppvekstfag
  • Studiespesialiserende
  • Teknikk og industriell produksjon

Undervisningen blir tilrettelagt ut fra det valgte utdanningsprogrammet og elevens behov beskrevet i sakkyndig vurdering om rett til spesialundervisning og enkeltvedtaket. Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). IOP'ene blir utarbeidet av faglærere og kontaktlærer på bakgrunn av enkeltvedtaket, kartlegging av elevene, samtaler med elev og eventuelt foresatt og annen relevant informasjon.»