Teknikk og industriell produksjon Vg1

I løpet av Vg1 får elevene innføring og veiledning i sponfraskillende verktøy og bearbeiding, sammenføyningteknikk og reparasjonsteknikk. 

Yrkesfaglig fordypning.

Du må søke deg til dette utdanningsprogammet via www.vigo.no. Fristen er 1. mars hvert år.