Kjøretøy Vg2

Er du interessert i biler, og samtidig er nysgjerrig på teknikk og data?

Kjøretøyfaget danner grunnlag for å arbeide med vedlikehold av lette og tunge kjøretøy.

Programfagene innenfor kjøretøy dekker vesentlige emner som motorlære, motorstyring, bremser, drivverk/understellsteknikk og bilelektro.

Innenfor prosjekt til fordypning får du arbeide i bedrift to uker om høsten og to uker om våren.

Den praktiske opplæringen skjer på modeller eller på kundebiler. Vi har mye nytt utstyr og diagnoseverktøy, samt nye biler fra Toyota, Volvo og Volkswagen. Utdanningen skjer i nært samarbeid med lokale bilforhandlere og verksteder, og regionenes merkeverksteder, kjedeverksteder og uavhengige verksteder spiller alle en viktig rolle i opplæringen av morgendagens mekanikere.

På skolen er det to verksteder, det ene er spesielt rettet mot motor, motorstyringer og bilelektro. Det andre verkstedet er utstyrt for å arbeide med bremser, drivverk og understell. To og to elever arbeider ofte sammen om praktiske øvelser og arbeider. IKT brukes aktivt i alle fag og er sentralt i feilsøking i verkstedet.

Egne teorirom ligger tett inntil verkstedene slik at det er stor grad av fleksibilitet innenfor opplæringen. Gode kontakter og lokal kjennskap til bransjen gjør at skolen er en attraktiv samarbeidspartner i opplæring, og mange etablerer kontakt og skaffer seg lærekontrakt gjennom dette året på skolen.

Etter fullført og bestått Vg2 Kjøretøy kan du søke opplæring i bedrift (Vg3) i ett av fagene lette kjøretøy (bilmekaniker), tunge kjøretøy (buss eller lastebil), reservedelsfag, motorsykkelmekaniker eller hjulutrustningsfaget. Du kan også velge allmennfaglig påbygging.

Kontaktlærerne på kjøretøy har lang og bred erfaring fra bilbransjen, de kjenner samarbeidsbedriftene godt, og sammen med faglærene danner hovedstammen i et sterkt fagmiljø innen kjøretøyfagene

Sammen med kollegene vil de gjøre sitt beste for at DU får en god opplæring ved skolen og blir en attraktiv lærling innenfor et av kjøretøyfagene.

Yrkesfaglig fordypning.

Se fagets læreplan.

Du må søke deg til dette utdanningsprogammet via www.vigo.no. Fristen er 1. mars hvert år.

 

Kontaktperson

Tor-Gunnar Karterud

Avdelingsleder for teknikk og industriell produksjon

E-post Tor-Gunnar.Karterud@aas.vgs.no

Tlf: 64975762