Bilskade, lakk og karosseri Vg2

Har du godt håndlag og ”feeling” for kvalitet?

Innenfor bilskade - og lakkeringsfaget kan du utdanne deg til bilskadereparatør (oppretter), lakkerer eller karosserimaker. Du kan også utdanne deg til bilglassmontør.

Avdelingens verksted for bilskade og lakkering ble tatt i bruk høsten 2006, og inneholder noe av det mest moderne som finnes i markedet av retteutstyr, lakkeringskabin og blanderom for vannbasert lakk og lakk for spesialeffekter.

Engasjerte og oppdaterte veiledere gjør sitt ypperste for formidle faget, gode holdninger og yrkesstolthet. Undervisningen er systematisk oppbygd med teknikker og metoder for reparasjons- og monteringsarbeid, grunnarbeid på karosseri og lakkering. Du blir også kjent med arbeid som bilglassmontør.

Timefordelingen på programfag knyttet til bilskade og lakkering er: Karosseri – og lakkteknikk 12 timer/uke, prosjekt til fordypning 9 timer/uke og dokumentasjon og kvalitet 5 timer/uke.

I prosjekt til fordypning kan du spesialisere deg innenfor bilskade, lakkering eller bilglass. Faget Prosjekt til fordypning skjer i bedrift en periode om høsten og en periode om våren. Mange elever knytter seg opp mot lærlingplass i løpet av disse ukene ute i bransjen.

Dyktige fagpersoner med yrkesstolthet, og glede over å formidle sitt fag, har ansvar for den tekniske delen av undervisningen, karosseriarbeid, oppretting og lakkering. Lærerne på Vg2 har ofte prosjekt til fordypning innenfor karosseri og lakk på Vg1. På denne måten er det lagt til rette for best mulig faglig utvikling for den enkelte elev på Vg2.

Yrkesfaglig fordypning.

Se fagets læreplan.

Du må søke deg til dette utdanningsprogammet via www.vigo.no. Fristen er 1. mars hvert år.

 

Kontaktperson

Tor-Gunnar Karterud

Avdelingsleder for teknikk og industriell produksjon

E-post Tor-Gunnar.Karterud@aas.vgs.no

Tlf: 64975762