Teknikk og industriell produksjon

Det første året på Teknikk og industriell produksjon er felles for alle elever som velger mekaniske og elektromekaniske fag.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.

Prosjekt til fordypning.

Kontaktperson

Tor-Gunnar Karterud

Avdelingsleder for teknikk og industriell produksjon

E-post Tor-Gunnar.Karterud@aas.vgs.no

Tlf: 64975762