International Baccalaureate Vg2

International Baccalaureate (IB) diplomprogrammet er et akademisk utfordrende og balansert utdanningsprogram som dekker de to siste årene av videregående opplæring (Vg2 og Vg3).

Informasjon på norsk litt lenger ned i artikkelen.

 

The IB Diploma Programme is a challenging course which is widely praised for its quality and for preparing students for further study at university. While universities around the world recognize the IB Diploma, it can also be used to apply to all courses at Norwegian universities. Subjects are taught in English. While nearly all students doing IB at Ås are Norwegian speakers, there are some who have moved to Norway, or who have moved back to Norway, and who have little or no Norwegian. Being in an English-speaking classroom often suits such students who may be used already to the demanding pace and learning environment.

The IB Diploma is done in the final two years of senior secondary school, which in Norway is vg2 and vg3. The best course for Norwegian students to take before starting IB is ssp vg1, however any studieforberedendelinje is accepted for application. Norwegian students should do 1T Matematikk in vg1. Students from abroad will be considered on an individual basis.

The IB Diploma involves doing six subjects. The subjects on offer vary a little for each new class, but once you start IB you continue with your six subjects for two years and do examinations in all subjects at the end. These examinations are made and marked by the IB Organization and count for most of your marks. Some folio work, which counts between 20% to 50%, depending on subject, is done in the course of the two years and this is sent to and marked by IB as well. Teachers prepare students both for the examinations and the folio work by setting homeworks, doing practice assessments and helping students become familiar with the assessment criteria.

A little about the subjects. These are divided into five groups:

Group 1: First Language (Norwegian, English, Other)

Group 2: Second Language (Norwegian, English, French, German, Spanish)

Group 3: Social Sciences (History, Economics, Psychology, Ecology)

Group 4: Natural Sciences (Physics, Chemistry, Biology, Ecology)

Group 5: Mathematics (Mathematics, Mathematics for non-scientists)

First choose one subject from each group, then choose one more from Groups 2, 3, or 4.

Subjects are done at Standard Level (3 lessons per week) or Higher Level (5 lessons per week). Students choose three subjects at Standard and three subjects at Higher level. So with only six subjects, and three at Higher level, IB students have to opportunity to specialize in subjects while still retaining a mix of subjects.

In addition to the six academic subjects, students also write an extended essay, a 4000 word research paper which is planned and written with a supervisor much in the same way a piece of work is done at university. As you would expect, study skills are a vital part of the extended essay and of the academic work as a whole, and students receive theoretical explanation of, and practical help with, study skills.

Finally, IB also has a large emphasis on personal development. Students take part in various activities of their own choosing in areas to do with Creativity, Sport or training, and charitable service. The goal of all this is to create not only strongly academic students, but students who are well-rounded with a variety of interests and social skills.

There are two parts to the IB application, both of which are important:

1. Apply on vigo.no

2. Download an application form from Ås vgs web page and send the form, together with you latest school report (usually the Christmas report) to: graham.ryan@aas.vgs.no.

There is a charge of 6000 kr per year to do IB in Akershus Fylke. Any questions can be sent to the IB Coordinator, Graham Ryan, at the above email address.

 

Informasjon på norsk

International Baccalaureate (IB) diplomprogram er et skoletilbud som erstatter de to siste årene på studiespesialiserende, dvs. det bygger på vg1 studiespesialiserende eller tilsvarende. 

 

Hva er IB Diplomprogrammet?

 

The International Baccalaureate (IB) Diploma Programme tilbyr et klart alternativ til SSP:

All undervisning foregår på engelsk (bortsett fra i norsktimene) og studiet går over 2 årv, dvs. Vg2 og Vg3.

Du tar 6 fag på Vg2 og fortsetter med de 6 fagene til slutten av Vg3. Du tar 3 fordypningsfag av de 6. På slutten av de 2 årene avlegger du eksamen i alle fag.

Lærere setter ikke karakterer – både eksamen og underveisvurderinger kontrolleres av IB's læreplaner og vurderingskriterier er tydelige og detaljerte. Lærere kurses av IB-godkjente kursledere og eksaminatorer i bruk av lærerplaner og vurderingskriterier for å gi veiledning og tilbakemeldinger til elevene.

Det undervises ikke sidemål i norsk.

Ikke bare fag og eksamen

IB Diplomet er ikke bare fag og eksamen. IB mener at veien til en bedre verden er å utvikle elever som personer:

"The IB is more than its educational programmes and certificates. At our heart we are motivated by a mission to create a better world through education.

We value our hard earned reputation for quality, for high standards and for pedagogical leadership. We promote intercultural understanding and respect, not as an alternative to a sense of cultural and national identity, but as an essential part of life in the 21st century."

http://www.ibo.org/mission/

Det som er unikt med IB som utdanningsprogram er måten IB forsøker å utvikle mennesker som ikke bare har skarpe hoder, men som også har utviklet seg som person. Fokus her er på «soft skills», som evnen til å samarbeide med andre, forhandle, holde taler, være selvbevisst, osv. Dette gjøres i The Core – Kjernen – av IB Programmet. Det er 3 deler i The Core:

1. Theory of Knowledge (TOK)

Dette er Kritisk Tenkning. Elever bruker tid til å reflektere over grunnlaget for de påstandene de hører fra lærerne sine. De utvikler egne meninger om faglige og personlige emner, lærer å lytte til hverandre og vurdere og presentere egne synspunkter effektivt.

2. Creativity, Action, Service (CAS)

På fritiden skal en IB elev holde på med noe kreativt, noe sporty og en form for samfunnstjeneste. Elevene velger selv akkurat hva dette skal være, men hovedidéen er å utvikle seg. Kanskje du alltid har hatt lyst til å spille skuespill, gå på et dansekurs (salsa? Irskdans?), trene, gå på malekurs, hjelpe med Røde Kors, eller reise og delta på FN konferanser om globale temaer, mulighetene med CAS er endeløse.

3. Extended Essay

Dette er et forskningsprosjekt som eleven velger i et fag. Faglæreren er veileder og resultatet er 4000 ord skrevet og formatert akkurat som en akademisk artikkel. Dette er selvfølgelig en meget god forberedelse til universitetsstudium, men man lærer også å planlegge og strukturere en slik type arbeid og ikke minst å samarbeide med og forholde seg til en veileder.

International Baccalaureate Diploma Programme

Klar til universitetsstudium

IB linjen er et alternativ til studieforberedende programmer, særlig studiespesialiserende program. Mange mener at The IB Diploma Programme er den beste videregående utdanning man kan ta som forberedelse til universitetsstudium. Dette sier de i hvert fall i utlandet:

Fra britisk avis The Independent

“The IB develops the students top universities want”

(http://www.independent.co.uk/news/education/schools/the-ib-develops-the-students-top-universities-want-8503818.html

“An IB diploma is the most respected post-16 qualification among university admissions officers.”

http://www.independent.co.uk/news/education/schools/why-schools-love-the-international-baccalaureate-1784352.html

Andre tall viser at, sammenliknet med de studentene som hadde vært elever i det vanlige britiske systemet, har studenter som var tidligere IB elever mindre frafall fra universitet og kommer ut med høyere karakterer på slutten av studiet.

http://www.ibo.org/research/programmevalidation/documents/HESAUKPostsec_Final_Report.pdf

Forskning I USA trekker de samme konklusjonene.

Vi har ikke forskning om tilsvarende i Norge, men våre IB elever fra Ås vgs kommer inn på de mest etterspurte studiene i Norge, om det er medisin, psykologi profesjonsstudium, eller nanoteknologi, for å nevne noen.

Ofte stilte spørsmål om IB

1. Alt på IB er på engelsk. Jeg er usikker på om jeg er god nok i engelsk. Er jeg?

Norske elever er gode i engelsk sammenliknet med andre på verdensbasis. Våre IB elever er alltid overrasket over hvordan de, etter noen få uker på IB, bruker engelsk uten å tenke over det. Også elever som mener at engelsk ikke er deres sterkeste fag blir positivt overrasket. På universitet her i Norge er nesten alle fagbøkene (og noen forelesninger) på engelsk. IB elever er meget godt forberedt på dette.

2. Er IB for mye arbeid?

IB er mye arbeid, men hvis du vil oppnå sterke karakterer på SSP, må du også gjøre mye arbeid. Men IB elever lærer hvordan de skal planlegge tiden sin og mye om studieteknikk og hvordan de skal takle og redusere stress. Du må regne med å bruke noe tid i ferien på skolearbeid, men det kan også være på studiekurs der man treffer IB elever fra andre land. Skolearbeid kan noen ganger kombineres med interessante reiser og samarbeid med andre IB elever. IB elever opplever ofte første året på universitet som mindre krevende fordi de har dekket så mye på skolen allerede. Sånn sett får man uttelling for å ha arbeidet! Og når man får IB Diplomet til slutt, får IB elevene følelsen av å virkelig ha oppnådd noe verdifullt.

3. Er IB for vanskelig eller bare for superflinke elever?

Det kommer an på hva du mener med «superflinke»! Våre elever er på ulike akademiske nivåer. Et snitt på litt over 4 er vanligvis nok til å komme inn på IB. De som trives på IB er villige til å gjøre en innsats og har lyst til å ta utfordringer. Klassemiljøet er inkluderende og i tillegg motiverende fordi alle har valgt å være der. Resultatene på slutten av IB på Ås vgs ligger godt over verdenssnittet.

4. Kan jeg komme inn på norske universiteter med IB Diplom?

Så lenge du har dekket kursets fagkrav og karakterkrav er et IB Diplom nok til å komme inn på alle kurs på Norske universiteter. For å få generell studiekompetanse trenger man ikke like mange poeng som man trenger for et IB Diplom. Dvs du trenger ikke å bestå IB for å få generell studiekompetanse på norske universiteter! Me informasjon kan leses på:

http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/ib/

5. Hvorfor har IB et så godt omdømme?

IB har klare vurderingsprosesser og rutiner. En IB karakter betyr det samme over hele verden fordi IB setter karakterer. IB kan også bevise at de ikke har hatt noe «karakterinflasjon» de siste 40-pluss årene IB har eksistert. En karakter i Matte på IB i 1976 har samme status som en karakter fra i fjor. I tillegg har IB fokus på «soft skills» og bevissthet om kulturforståelse og globale temaer. Internasjonale erfaringer og kunnskap blir mer og mer viktig i våre tider fordi vi skal jobbe med folk fra forskjelliege bakgrunn og kanskje vi skal jobbe en periode i forskjellige land. Les for eksempel:

http://www.dn.no/karriere/2013/10/30/-fremtidens-toppledere-bor-ha-utenlandserfaring

Verden åpner seg mer og mer, og IB elever er forberedte på det.

6. Jeg vurderer om jeg skal ta vg2 IB i utlandet og vg3 IB på Ås vgs. Hvordan gjør jeg det?

IB går over 2 år og det beste utdanning får man ved å ta hele 2 år på samme IB skolen. Grunnen til dette er mange. Forskjellige IB skoler har forskjellige fagtilbud. Du kan ikke ta IB Diplom på vg3 på en IB skole dersom den skolen ikke underviser i fagene dine fra vg2. Tross at en IB skole i utlandet tilbyr de samme fagene som Ås vgs, kan det henne at de underviser syllabussen (lærerplan) på en helt annen rekkefølge. I tillegg gjør IB skolene underveisvurderinger og mappearbeid på helt forskjellige tidspunkter. Dette kan skaper problemer for elevene. Det må også huskes at IB skoler i utlandet ikke er under norsk lov og hvis du mangler karakterer eller vurderinger eller andre arbeid er det ikke garantert at situasjon kan reddes. Disse er noen av de mange grunn til at Ås vgs ikke skal gi en plassgaranti på vg3 IB til norske elever som drar på et utvekslingsår på vg2.

7. Min familie skal flytte til/ tilbake til Norge. Kan jeg søke IB på Ås vgs?

Vi er vant til å ta imot elever som sammen med hele familien flytter tilbake til Norge etter at de har vært en periode i utlandet. Om de begynner IB på vg2 eller kommer på vg3, har klassemiljøet alltid vært noe positivt i den prosessen. Det anbefales å ta kontakt med IB Koordinator tidligst mulig i flytteprosessen.

Hvordan søke Vg2 IB Diplomprogrammet

Søk vg2 International Baccalaureate på Ås vgs på www.vigo.no og nedlast IB søknadsskjema fra skolens nettside. Fyll ut og send i epost til graham.ryan@aas.vgs.no.

Du må søke deg til dette utdanningsprogammet via www.vigo.no. Fristen er 1. mars hvert år.

Husk å legge ved et kopi av siste terminmelding (dvs den fra jul i vg1).

Ved oversøkning tas elevene inn etter karaktersnittet fra jul.