Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet Studiespesialisering (SSP) gir studiekompetanse, det vil si mulighet til å søke opptak til universitet eller høyskole.

Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 – ofte forkortet SSP.

Studiespesialisering forbereder deg til videre studier ved høgskole eller universitet. På Studiespesialisering får du jobbet med teoretiske fag som norsk, fremmedspråk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie, geografi, religion og etikk (disse kaller vi fellesfag). I løpet av Vg1 skal du velge programområde og fag for Vg2 (det du velger blir også styrende for hvilke fag du skal ta i Vg3).

Etter tre års skolegang og bestått eksamen, har du studiekompetanse. Da kan du søke opptak på høgskole og universitet. Enkelte studier krever at du har spesiell studiekompetanse, det vil si at du har tatt visse fag i videregående skole. Ved mange studier er det stor konkurranse om å komme inn, og det er karakterene dine og hvilke programfag du har valgt, som avgjør om du kommer inn på studiet du ønsker.

Se læreplanene på udir.no

Internasjonal klasse - Vg1 SSP (pre-IB)

For å styrke vår internasjonale profil samt øke kontakten mellom vår International Baccalaureate (IB) linje og SSP, tilbyr vi en internasjonal klasse i vg1 SSP. I denne klassen får elevene en forsmak på IB uten å forplikte seg til å gå på IB eller søke IB senere. Elevene følger vanlig undervisningsløp og bruker vanlige læreplaner, men de vil få utvidet bruk av engelsk i undervisning i samfunnsfag og naturfag eller geografi.

Klassen deltar hvert år i internasjonale prosjekter med elevutveksling i ulike europeiske land. Elever i denne klassen får også tilbud om å være med på noen IB-reiser og mulighet til å delta i FN–rollespill.

Tilbudet gir elevene styrkede engelskkunnskaper, mulighet for internasjonale reiser og økt internasjonal bevissthet, økt kjennskap til IB-tilbudet på vg2 og undervisning i et positvt, fokusert og motivert SSP-klassemiljø.

Viktig: Elever som velger internasjonal klasse forplikter seg ikke til å gå på IB. De står fritt til å velge mellom IB og SSP på vg2. Det er 30 elevplasser i internasjonal klasse. Tilbudet har eksistert i flere år, og har vært et godt supplement til ordinært vg1 SSP-løp.