Kunst, design og arkitektur Vg2 [Hopp til innhold]

Kunst, design og arkitektur Vg2

På VG2 fortsetter du med de faste programfagene Design og arkitektur og Visuelle kunstfag. I tillegg kan du velge et valgfritt programfag fra eget – eller andre programområder som realfag, språk, samfunnsfag eller økonomi. Dette betyr at du i stor grad selv bestemmer hvilke fag som skal prege utdannelsen din; du kan velge for eksempel realfagskombinasjonen som kreves for å søke arkitektstudiet ved NTNU (R1, R2 og Fy1) - eller prioritere ferdighetskompetansen som kreves ved ulike opptaksprøver til design- og kunsthøyskoler ved å velge valgfrie programfag knyttet til KDA-løpet.

Les mer i læreplanen.

www.vilbli.no