Kunst, design og arkitektur Vg1 [Hopp til innhold]

Kunst, design og arkitektur Vg1

Er du interessert i kunst, design og arkitektur – samtidig som du ønsker full studiekompetanse?

Da er dette utdanningsprogrammet noe for deg. Her får du fordypning innen et kreativt og skapende fagfelt som gir deg ferdighetskompetanse innenfor estetiske fag – samtidig med at du oppnår generell eller spesiell studiekompetanse som kreves for å komme inn på for eksempel arkitektstudiet ved NTNU.

Læringsprosessene i fagfeltet setter fokus på praktiske ferdigheter i og kunnskap om arkitektur og formuttrykk, ulike materialer og teknikker – og trener opp evnen til kreativ problemløsning og estetisk bevissthet. Ferdigheter som er sentrale dersom du for eksempel ønsker å gå videre på arkitekt- eller kunsthøyskoler. Om du er usikker på hva du vil bli; vi behøver kreative mennesker innenfor alle yrker – innovasjon, kreativitet og kulturell forståelse vil være viktigere enn noensinne i årene fremover.

Felles programfag

Utdanningsprogrammet har to faste programfag som er gjennomgående;

I faget Design og arkitektur lærer du om utvikling og utforming av ulike produkter, tjenester, fysiske omgivelser og steds- og byutvikling. Vi arbeider med praktisk problemløsning, kritisk tenkning og forståelse for bærekraft og samfunnsansvar. Dagens raske utvikling setter krav til kulturell og samfunnsmessig forståelse for oppgaver som designere og arkitekter jobber med i vår tid. Gjennom arbeid med aktuell tematikk og designmetodikk skal du øves i å se innovative løsninger og til å kommunisere ideer og konsept. Undervisningen legger til rette for praktisk arbeid, og skal fremme ideutvikling og kreativitet. Bruk av ulike typer materialer og verktøy – digitale og tradisjonelle -  inngår i fremstillingen av løsningsforslag, prototyper, modeller og presentasjoner. Faget gir mulighet for entrepenørskap og tverrfaglig arbeid.

Kunst og visuelle virkemidler er et fagfelt som skal gi kunnskap om ulike kunstformer slik vi møter de gjennom historie og nåtid. Du får lære om hvilken rolle kunst og visuelle virkemidler spiller i samfunnet. Hver dag blir vi møtt av en overveldende mengde bilder – og evnen til å lese, forstå og kritisk vurdere virkemidler i disse blir stadig viktigere. Faget skal også bidra til at du selv skal ta i bruk visuelle virkemidler i eget arbeid. Fokus blir satt på både opplevelse, utforsking og utvikling av kunstneriske uttrykk. Du får arbeide med tradisjonelle og nyere digitale verktøy og teknikker.

Timefordelingen iløpet av 3 år.

Andre valgfrie programfag på Ås vgs.

Les mer i læreplanen.

Du må søke deg til dette utdanningsprogammet via www.vigo.no. Fristen er 1. mars hvert år.