Idrettsfag Vg3 [Hopp til innhold]

Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag Vg3

Programområdet Idrettsfag gir studiekompetanse, det vil si mulighet til å søke opptak ved høgskole eller universitet.

Det tredje året på idrettslinja preges av ytterligere fordypning i både praktiske og teoretiske idrettsfag. Anvendelse av kunnskap står som et sentralt punkt i alle fagene. Året innledes med en ukes tur i Jotunheimen fra mandag til fredag. Turen kan by på brevandring, toppturer, fantastisk høyfjellsnatur og godt sosialt samhold. Vi har fine uteområder med kunstgressbane, friidrettsbane, skog og skiløyper rett i nærheten. Mye av undervisningen foregår i GG-hallen med velutstyrt styrkerom, fitnessapparater, idrettshall med klatrevegg og egen gymsal i tillegg.

Fellesfag på vg3

 • Norsk 6t
 • Historie (nyere) 4t
 • Religion og etikk 3t
 • Eventuelt 2. fremmedspråk 4 timer for de som ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen).

 

Felles programfag på vg3

 • Treningslære 5 t
 • Aktivitetslære 5 t
 • Idrett og samfunn 5 t
 • Treningsledelse 2 t
 • Toppidrett eller Breddeidrett 5 t

Aktivitetslære Vg3

 • Idrettsaktiviteter – her presenteres du for noen idrettskurs som ofte kan være en Ividereutvikling av kurs og idretter du har hatt før. Det være seg lagidretter eller individuelle idretter i ulike miljøer.
 • Basistrening – knytter seg til grunnleggende trening av fysiske og psykiske ferdigheter. Her vil du lære å lage kortsiktige og langsiktige planer for trening av basisferdigheter
 • Friluftsliv – vår undervisning i dette emnet knytter seg til turen vår i Jotunheimen. Det forventes at du lærer å planlegge, gjennomføre og vurdere sikker ferdsel med overnatting ute.

Toppidrett eller Breddeidrett

Toppidrett tilbyr en fordypning i egen idrett. Du må konkurrere i idretten for å kunne velge toppidrett. I toppidrett har vi meget god kompetanse innen fotball, håndball, ishockey, innebandy og i de individuelle utholdenhetsidrettene har vi trenerkrefter med landslagserfaring på terrengsykkel og på høyt nivå innen langrenn og bryting.

I breddeidrett velger du en individuell idrett og en lagidrett som du fordyper deg i, og jobber med gjennom hele året.

Se læreplanen for toppidrett og breddeidrett.

Treningslære

Faget handler om å videreutvike forståelsen rundt kroppens oppbygning og funksjon. Treningsplanlegging, videre utdypning av treningsformer og metoder samt trening knyttet opp mot helsebegrepet er sentrale emner i faget.

Se fagets læreplan

Treningsledelse

Faget dreier seg om å kunne lede grupper i trening. I dette faget kombineres teori og praksis med det å være leder. Tverrfagligheten kommer til syne ved at kunnskap ervervet i fagene treningslære og aktivitetslære trekkes inn i den praktiske gjennomføringen i faget.

Se fagets læreplan 

Idrett og samfunn

Dette er faget hvor vi ser nærmere på idrettens plass i samfunnet både nasjonalt og internasjonalt. Organiseringen av idrett, idrettens plass i samfunnet, idrett og doping, idrett og etikk, olympiske leker og idrettens verdigrunnlag er sentrale temaer.

Se fagets læreplan

Idrettsfag

Velger du å gå idrettsfag på Ås Videregående Skole vil du oppleve viktige fellesskapsverdier som vennskap, omsorg, samhold og glede sammen med medelever og lærere. Gjennom turer og aktiviteter knyttes nære vennskap som blir sterkere enn om du går i ordinære klasseromsklasser.

Her ser du hvilke valgfrie programfag vi tilbyr på Ås vgs.

Du må søke deg til dette utdanningsprogammet via www.vigo.no. Fristen er 1. mars hvert år.