Apotekteknikk Vg3

Fullført opplæring i faget fører fram til yrkeskompetanse med yrkestittelen apotektekniker.

Apotekteknikk Vg3 bygger på Helseservicefag Vg2. Opplæringen i faget er praksisnær og tverrfaglig. Faget skal blant annet utvikle elevens

  • evne til å gi veiledning og råd om legemidler og regelverk
  • evne til å håndtere legemidler på en sikker og nøyaktig måte
  • kunnskap om gjeldende regelverk
  • evne til selvstendig arbeid
  • evne til kommunikasjon og samhandling

Eneste fellesfag Vg3 er kroppsøving.

Programfag på Vg3 er helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Se også fagets læreplan.

Du må søke deg til dette utdanningsprogammet via www.vigo.no. Fristen er 1. mars hvert år.

 

Kontaktperson

Gunlaug Skjortnes

Avdelingsleder for helse- og oppvekstfag

E-post gunlaug.skjortnes@aas.vgs.no

Tlf: 64975727