Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er et yrkesfaglig utdanningsprogram for deg som ønsker å yte service og omsorg til mennesker i ulike aldre og livssituasjoner. Opplæringen i helse- og oppvekstfag forbereder deg til en rekke forskjellige jobber innenfor oppvekst-, helse- og sosialtjenestene og innen IKT-servicefag.

Opplæringen er praksisnær og tverrfaglig

Opplæringen skal blant annet utvikle elevenes

  • kunnskap om helsefremmende arbeid, livsstilsykdommer og arbeidsmiljø
  • flerkulturelle forståelse
  • evne til å yte god serviceevne til å kommunisere og samarbeide
  • evne til å jobbe med mennesker i alle livssituasjoner
  • yrkesforståelse og yrkesstolthet, gjennom bevisstgjøring av egne holdninger og ferdigheter

På Vg1 er fagene felles for alle elevene. I løpet av Vg1 velger eleven programområde for Vg2. På vår skole tilbys Helsearbeiderfag og Helseservicefag. På Vg3 kan du ta Apotekteknikk eller Påbygging til generell studiekompetanse.

Helse og oppvekstfag på Ås videregående skole har et samarbeid med prosjektet Livsglede for eldre.

Se fagets læreplan.

Du må søke deg til dette utdanningsprogammet via www.vigo.no. Fristen er 1. mars hvert år.