Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign [Hopp til innhold]

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Vil du utvikle evner innen kommunikasjon og estetisk arbeid?

Et yrkesfaglig utdanningsprogram for deg som liker å være nøyaktig og utholdende, sosial og omgjengelig - og i tillegg er kreativ, har estetisk sans og er interessert i visuelle uttrykksformer!

På Vg1 har du to faste programfag i tillegg til fellesfagene engelsk, matte, naturfag og kroppsøving. Gjennom temabasert undervisning kan du i stor grad selv velge om du vil undersøke de ulike retningene innen yrkesløpet, eller om du vil fordype deg i ett av de.

Programfagene på Vg1 er:

Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv

Faget lærer deg å bruke ulike kommunikasjonsformer, analysere oppdrag/bestillinger, visualisere ideer, utvikle og presentere produkter og tjenester, beregne pris og forstå lønnsomhet, vise selvstendighet, samarbeidsevner, og om gode arbeidsrutiner. Faget gir kunnskap om krav, plikter og rettigheter, HMS og bærekraft.

Produktutvikling og produksjon

Faget handler om å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid, prosess og læring, og etablering av kunnskap om materialer og produkter. Faget gir kunnskap om virkemidler, redskaper/verktøy og vedlikehold, orden, teknikker, farger, HMS, og visuelle og digitale verktøy for utvikling, dokumentasjon og presentasjon.

Vg2 Frisør

Frisørfaget er et kreativt og spennende yrke der kommunikasjon med andre er sentralt. På Ås har vi flotte lokaler og dyktige faglærere som underviser etter det internasjonale opplæringsprogrammet Pivot Point. I programfagene lærer man de grunnleggende teknikker og arbeidsmåter som skal til for å kunne lage en planlagt frisyre og gi god kundebehandling. Det er fokus på praktisk arbeid, så undervisningen legges derfor nær opp til det å jobbe ute i salong som mulig. Det er også vanlig at elevene får være med på forskjellige praktiske prosjekter der de samarbeider med andre aktører og er med på å lage visninger av hår, makeup og klær.

I faget Yrkesfaglig fordypning har elevene praksis ute i bedrift og kundedager i egen salong. Gjennom Vg1 og Vg2 arbeides det gradvis med faget slik at vi kan sende ut dyktige og trygge lærlinger. Etter Vg 2 Frisør er det vanligste å jobbe som lærling i 2 år før du kan ta fagbrev som frisør.

Du kan også velge å søke Vg3 påbygning til generell studiekompetanse.

Vg2 Interiør ogeksponeringsdesign

Her kan du jobbe praktisk og kreativt med estetikk og trend. Ideutvikling, interiør og utstillingsdesign er helt sentrale begrep i dette skoleåret. Programfagene legger vekt på praktisk arbeid med ulike materialer, redskaper og teknikker. Det fokuseres på kreative idefaser og profesjonelle presentasjonsformer med digitale verktøy, og to og tredimensjonale arbeider, og du får være med på prosjekt som knyttes direkte opp mot næringslivet. Det er viktig å holde seg oppdatert i bransjen, så elevene er ute i opplæring i bedrift en dag pr uke i faget Yrkesfaglig fordypning.

Etter Vg2 Interiør og eksponeringsdesign kan du på Ås videregående skole fortsette på Vg3 Utstillingsdesign og bli utstillingsdesigner, eller VG3 Interiør og bli Interiørkonsulent. Tilbudet avhenger av elevenes ønsker fra år til år. Du kan også søke Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, eller gå videre som lærling i faget Profileringsdesign.