Arbeidsmaskiner Vg2

Lyst på et yrke med store variasjoner og mange utfordringer?

Med arbeidsmaskiner menes de mest vanlige maskinene som brukes i anleggsbransjen og i landbruket. Programfagene skal bidra til å utvikle faglig identitet og fremme respekt for mennesker, miljø og utstyr.

Programområdet for arbeidsmaskiner skal gi grunnlag for yrkesutøvelse innen vedlikehold

og reparasjon av landbruks- og anleggsmaskiner og maskiner. Høyt utviklet teknologi stiller store krav til deg som skal utføre reparasjoner på og vedlikeholde utstyr og maskiner.

Gjennom opplæringen er det viktig å utvikle praktiske ferdigheter, faglig innsikt og evne til selvstendige vurderinger. Derfor får du å lære mye knyttet til konstruksjon, virkemåte og vedlikehold av de mest brukte arbeidsmaskinene og det mest brukte utstyret.

Sammen med deg legger vi grunnlag for kompetanse til å arbeide selvstendig etter lover, forskrifter og prosedyrer. I dette ligger også at samarbeid og kommunikasjonsferdigheter er sentralt i opplæringen, som i perioder også kan foregå ved prosjket til forduypning ute i bedrift.

Timefordelingen på programfag knyttet til arbeidsmaskiner er

  • feilsøking og reparasjon 12 timer/uke
  • prosjekt til fordypning 9 timer/uke
  • dokumentasjon og kvalitet 5 timer/uke

Bestått Vg2 Arbeidsmaskiner gir grunnlag for

  • Lærekontrakt i faget landbruksmaskinmekaniker
  • Lærekontrakt i reparatør skogsmaskiner
  • Vg3 anleggsmaskinmekanikerfaget
  • Påbygging til generell studiekompetanse

 

Ser du fram til spennende og varierte arbeidsdager i et miljø med høy kompetanse og lønn, søker du Vg2 arbeidsmaskiner hos oss.

Yrkesfaglig fordypning.

Se fagets læreplan.

Du må søke deg til dette utdanningsprogammet via www.vigo.no. Fristen er 1. mars hvert år.

 

Kontaktperson

Tor-Gunnar Karterud

Avdelingsleder for teknikk og industriell produksjon

E-post Tor-Gunnar.Karterud@aas.vgs.no

Tlf: 64975762