Kulde- og varmepumpeteknikk Vg2

Kulde og varmepumpeteknologien omfatter næringsmiddelproduksjonen, prosessindustrien, offshore, gass, transport, medisinske systemer, data, idrettsanlegg, inneklima og mat.

Som kulde og varmepumpemontør utfører du sveising, trykktesting, feilsøking på elektroniske og elektriske komponenter, montasje og vedlikehold av kuldetekniske komponenter. Energieffektivisering og klimaforhold står sentralt i utdannelsen.

Yrkesfaglig fordypning.

Læreplanen finner du her.

Du må søke deg til dette utdanningsprogammet via www.vigo.no. Fristen er 1. mars hvert år.