Elektrofag Vg1

Elektrofag Vg1

I industrialiserte samfunn forventes det at systemer for produksjon og distribusjon av elektrisk energi, systemer for tele- og datakommunikasjon og en rekke elektriske apparater har høy funksjonalitet og pålitelighet. Krav det ville vært vanskelig å oppfylle uten kompetente fagfolk til å installere og vedlikeholde dem. Elektrofagene er i en rivende teknologisk utvikling som stiller store krav til systemforståelse og endringsberedskap.

Vg1 Elektrofag er første trinn i en utdannelse som leder frem til mange yrker. Noe av det vi gjør er å

  • tegne elektriske koblingskjemaer
  • koble opp stikkontakter, brytere og lamper
  • koble opp små elektriske styringer med lamper og motorer
  • bygge små alarm-og forsterkerkretser
  • lære å bruke måleinstrumenter
  • praktiske prosjekter
  • montering av tele/data kontakter
  • montering av antennekontakter

Yrkesfaglig fordypning.

Se fagets læreplan.

Du må søke deg til dette utdanningsprogammet via www.vigo.no. Fristen er 1. mars hvert år.