Dataelektronikerfaget Vg3

Dataelektronikere arbeider med reparasjon og vedlikehold av elektronisk utstyr som datamaskiner, skipselektronikk, lyd og bildeutsyr, sykehuselektronikk mm.

Se læreplan i faget.

Du må søke deg til dette utdanningsprogammet via www.vigo.no. Fristen er 1. mars hvert år.