Håndverk, design og produktutvikling [Hopp til innhold]

Håndverk, design og produktutvikling

Du som velger dette bør være kreativ, ha estetisk sans og være interessert i å forme og lage gjenstander. I tillegg bør du være nøyaktig og utholdende, og kunne arbeide selvstendig.

I dette yrkesløpet legges det vekt på at du får teste ulike håndverksteknikker, og eksperimentere i bruk av utstyr, maskiner og verktøy, tilpasset harde, myke og plastiske materialer. Helt konkret vil det si at du får oppgaver der du jobber med f.eks. tekstil, tre, metall, glass eller leire.

Respekt for egen og andres kulturtradisjoner, håndverk og designhistorie står sentralt.

Sentrale arbeidsområder

  • Arbeide med grunnleggende håndverksteknikker i ulike materialer for hånd eller ved bruk av maskiner, verktøy og utstyr.
  • Utøve kritisk tenkning, tekniske og digitale ferdigheter, reflektere over sammenhengen mellom design, verktøy, materialer, form og funksjon.
  • Innarbeide kunnskaper om arbeidsgiver og arbeidstakers plikter og rettigheter. • Arbeide med respekt for egen og andres håndverk, kulturtradisjoner.
  • Analysere designhistorie som grunnlag for utøving av eget skapende arbeid.
  • Arbeide med kundebehandling og kommunikasjon.
  • Arbeide med fremtidsrettede materialer, bærekraftig produksjon og gjenbruk.

Les mer om utdanningsprogrammet, oppgygging og muligheter etter endt utdanning på vilbli.no

Slik søker du

Du søker via vigo.no innen 1. februar/1. mars