Innføringsår for minoritetsspråklige Vg1 [Hopp til innhold]

Innføringsår for minoritetsspråklige Vg1

Fra og med skoleåret 2010-11 tilbyr vi et forberedende Vg1 for minoritetsspråklige elever. Målgruppen er ungdom i alderen 16-20 år med kort botid i Norge.

Tilbudet er ment som et forberedende år, spesielt for de som senere ønsker å gå et yrkesfaglig opplæringsløp. Norskopplæringen tar utgangspunkt i læreplanen ”Grunnleggende norsk for minoriteter". Opplæringen vil primært være i de ulike yrkesfagene innenfor helse og sosialfag, teknikk og industriell produksjon, elektrofag, og design og håndverk, men det er også mulig å begynne på andre studieprogram etter innføringsåret. Vi vil legge vekt på kartlegging av den enkelte, og vi vil gi god individuell oppfølging. Målet er gi elevene bedre muligheter til å fullføre et ordinært studieprogram.