Visjon og verdier

”Ås videregående skole – et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode”

Skolens visjon skal være til inspirasjon for skolens ansatte og elever. Visjonen sier noe om at vi ønsker å være en lærende organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi er en stor og sammensatt skole hvor alle har en unik mulighet til å lære av hverandre og til å skape et miljø med trivsel og utvikling. I virksomhetsplanen forsøker vi å beskrive hvilken retning vi vil gå i, hvilke konkrete mål vi setter for det neste året, og metodene vi vil bruke for å komme dit.

Skolens pedagogiske plattform sier oss noe om hvordan læringsfellesskapet vårt skal være og hva vi forventer av deltakerne i skolesamfunnet vårt.