Mobbing og trakassering

Ås videregående skole ønsker å skape et trygt og godt læringsmiljø, fritt for mobbing, vold og trakassering.

  • Ås vgs har nulltoleranse i forhold til mobbing, vold og trakassering.
  • Arbeidet mot mobbing, vold og trakassering er forankret i Opplæringsloven § 9a-3. Alle som enten jobber eller er elever på Ås vgs skal bidra til at mobbing ikke forekommer på skolen og melde fra om dette skjer.
  • Skolens ansatte, elevråd og arbeidstakerorganisasjoner skal kontinuerlig ha fokus på dette og jobbe aktivt for å hindre at slike situasjoner oppstår.

For mer informasjon se nullmobbing.no