Mentoring for nyutdannede lærere

Ås er en ressursskole i Follo for å utvikle en god mentorordning for nyutdannede lærere. Tre mentorer jobber med en gruppe nyutdannede nyansatte. Mentorene har tatt formell utdanning i veiledning. Vi har opprettet et nettverk i Follo for mentorer og vi samarbeider tett med fylkeskommunen og med utdanningsinstitusjonene ILS og HIAO. Disse vil ha en samling per termin. Vi ønsker også vår og høst 2014 å arrangere en samling for mentorer i Folloskolene.

Partnerskole

Ås videregående skole har inngått partnerskapsavtaler med NMBU (Ås), ILS(Univ. I Oslo) og HIAO (Høgskolen i Oslo og Akershus) om å ta imot praksisstudenter. Vi mottar ca 15 studenter hver høst og vår som har sin praksis her i 3-8 uker.