Utvekslingselever

Hvert år mottar vi utvekslingselever fra forskjellige deler av verden. Disse elevene får et nybegynnerkurs i norsk det første semesteret og følger ellers ordinære klasser i alle fag.