Språkreiser

De to siste årene har elever med spansk på Vg2 hatt utveksling med en skole utenfor Madrid. Vi får også i år besøk av spanske elever på høsten, og reiser så ned for gjenvisitt til våre spanske venner til våren.

Elever som tar språk på nivå tre får en studietur til et land hvor de snakker målspråket. Dette gjelder både fremmedspråk nivå tre og samfunnsfaglig engelsk på Vg3.