FYR – fellesfag – yrkesfag - relevans

Elever på yrkesfag skal få undervisning som er relevant og motiverende, og vi skal ha fokus på de grunnleggende ferdighetene. Grunnleggende ferdigheter er selve nøkkelen til den kompetansen de må ha for å kunne fungere som arbeidstakere og medborgere i framtida.

Bokstaven F står for fellesfag. Y betyr yrkesretting, noe som krever tverrfaglig samarbeid. R står for relevans, og da utvider vi perspektivet til å gjelde både kompetanse og holdninger som har framtidsverdi for elevene.

Vi startet opp med FYR-prosjektet høsten 2013. I løpet av høsten var det jevnlige tverrfaglige møter hvor lærerne utarbeidet tverrfaglige prosjekter. Vi fortsetter arbeidet i 2014 hvor vi i økende grad vil prøve ut prosjektene og evaluere dem.