Rektor og ledelsen ved Ås videregående skole

Rektor - Anne Karin Øksnevad er skolens øverste leder.

Assisterende rektor - Sigrun Borgersen har hovedansvar for eksamen for elever og privatister. I tillegg har hun ansvar for PPU-kandidater, kompetanseutvikling og ulike undersøkelser og prosjekter.

Studieinspektør - Thomas Randem er ansvarlig for elevenes fagvalg og timeplaner. Han har også ansvar for fritak fra fag.

Administrasjonsleder - Anne Beth Wiger har ansvar for skolens økonomi og bygg.

Avdelingsleder for språk og samfunnsfag - Elisabeth Abrahamsen. Hun er også trinnansvarlig for Vg1 SSP og Idrettsfag. Hun er også ansvarlig for samarbeidet med russen.

Avdelingsleder for realfag og økonomi - Trude Setten Storengen. Hun er også trinnansvarlig for Vg2 SSP.

Avdelingsleder for norsk og kroppsøving/idrettsfag - Beathe Lille. Hun er også trinnansvarlig for Vg3 SSP og TMIN. Hun er også ansvarlig for FYR.

Avdelingsleder for teknikk og industriell produksjon Tor Gunnar Karterud 

Avdelingsleder for Design og Håndverk/Kunst, Design og Arkitektur og 3SFA skoleåret 2017/18 - Kristine Norlander.

Avdelingsleder for elektro Per Bakke Jensen.

Avdelingsleder for helse og oppvekstfag Gunlaug Skjortnes. Hun er også ansvarlig for voksenopplæringen ved skolen.

Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring Birgit Slørstad.

Kontaktpersoner

Anne Beth Wiger

Administrasjonsleder

E-post anne.beth.wiger@aas.vgs.no

Tlf: 64975707

Tor-Gunnar Karterud

Avdelingsleder for teknikk og industriell produksjon

E-post Tor-Gunnar.Karterud@aas.vgs.no

Tlf: 64975762

Gunlaug Skjortnes

Avdelingsleder for helse- og oppvekstfag

E-post gunlaug.skjortnes@aas.vgs.no

Tlf: 64975727