Råd og utvalg

Skoleutvalg

Skoleutvalget skal vedta overordnede prinsipper og rammer i saker som gjelder skolens overordnede utvikling, skolens rolle i lokalsamfunnet og skolens internasjonale samarbeid og kontakt.

Skoleutvalget har følgende sammensetning

  • 2 folkevalgte som oppnevnes av fylkeskommunen
  • 2 fra skolens ledelse
  • 2 fra de tilsatte
  • 2 elever

Reglement for skoleutvalg.

 

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

AMU består av

  • 3 representanter fra de tilsatte der hovedverneombudet er den ene
  • 3 representanter fra ledelsen
  • 1 representant fra bedriftshelsetjenesten
  • Elever kan innkalles når det er saker som gjelder elevene.