Nøkkeltall

Ås tilbyr utdanningsprogrammene Idrettsfag, Studiespesialisering, Kunst, Design og Arkitektur, Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon, Påbygg til generell studiekompetanse og Tilrettelagt opplæring. I tillegg har skolen tilbud om International Baccalaureate og voksenopplæring.

Skolen har totalt 1300 elever, derav 120 på voksenopplæring. Totalt er det drøyt 75 forskjellige klasser ved skolen. Elevene er fordelt på ca. 60 % yrkesfag og ca. 40 % studieforberedende.

Når det gjelder ansatte så er det om lag 175 pedagogisk ansatte og 39 andre ansatte. Skolens budsjett for 2016 er ca. 180 millioner kroner.