Handlingsplan mot rus

Ås videregående skole er en rusfri skole.

Målsetting

  1. Ås videregående skole er en rusfri skole.
    Oppbevaring eller bruk av rusmidler er ikke tillatt.
  2. Ås videregående skole skal tilby hjelp til elever dersom de har rusproblemer.
    Elever med rusproblemer tilbys hjelp fra skolens støtteapparat og/eller henvises videre til riktig instans.
  3. Ås videregående skole skal arbeide for å forebygge utvikling av rusmiddelbruk.
    Elevene skal styrke sine holdninger mot rusmisbruk gjennom forebyggende tiltak.

Handlingsplan for forebyggende arbeid

Skolen satser på positive tiltak som et godt klasse og skolemiljø. Elevene blir gjort kjent med skolens handlingsplan og samarbeid med forebyggende enhet i politi og helsevesen. Rus blir tatt opp som tema i løpet av skoleåret og på foreldremøte.