Rektor og ledelsen ved Ås videregående skole

Rektor - Anne Karin Øksnevad er skolens øverste leder.

Assisterende rektor - Sigrun Borgersen har hovedansvar for eksamen for elever og privatister. I tillegg har hun ansvar for PPU-kandidater, kompetanseutvikling og ulike undersøkelser og prosjekter.

Studieinspektør - Thomas Randem er ansvarlig for elevenes fagvalg og timeplaner. Han har også ansvar for fritak fra fag.

Administrasjonsleder - Anne Beth Wiger har ansvar for skolens økonomi og bygg.

Avdelingsleder for språk og samfunnsfag - Elisabeth Abrahamsen. Hun er også trinnansvarlig for Vg3 SSP. Hun er også ansvarlig for samarbeidet med russen.

Avdelingsleder for realfag og økonomi - Trude Setten Storengen. Hun er også trinnansvarlig for Vg1 SSP.

Avdelingsleder for norsk og kroppsøving/idrettsfag - Beathe Lille. Hun er også trinnansvarlig for Vg2 SSP og 0FMA.

Avdelingsleder for teknikk og industriell produksjon - Tor Gunnar Karterud 

Avdelingsleder for Design og Håndverk/Kunst, Design og Arkitektur og 3SFA skoleåret 2017/18 - Kristine Norlander.

Avdelingsleder for elektro Per Bakke Jensen.

Avdelingsleder for helse og oppvekstfag - Gunlaug Skjortnes. Hun er også ansvarlig for voksenopplæringen ved skolen.

Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring - Veslemøy Thorbjørnsen.

Koordinator for IB - International Baccalaureat - James Graham Ryan.

Kontaktpersoner

Anne Beth Wiger

Administrasjonsleder

E-post anne.beth.wiger@aas.vgs.no

Tlf: 64975707

Tor-Gunnar Karterud

Avdelingsleder for teknikk og industriell produksjon

E-post Tor-Gunnar.Karterud@aas.vgs.no

Tlf: 64975762

Gunlaug Skjortnes

Avdelingsleder for helse- og oppvekstfag

E-post gunlaug.skjortnes@aas.vgs.no

Tlf: 64975727

Anne Karin Øksnevad

Rektor

E-post Anne.Karin.Oksnevad@aas.vgs.no

Tlf: 64975703

Thomas Randem

Studieinspektør

E-post Thomas.Randem@afk.no

Tlf: 64975705

Elisabeth Abrahamsen

Avdelingsleder for samfunnsfag og språk

E-post elisabeth.abrahamsen@aas.vgs.no

Tlf: 64975710

Trude Setten Storengen

Avdelingleder for realfag og økonomi.

E-post Trude.Setten.Storengen@aas.vgs.no

Tlf: 64975720

Beathe Lille

Avdelingleder for norsk,idrett, på byg gog minoritetsspråklige elever.

E-post beathe.lille@aas.vgs.no

Tlf: 64972794

Kristine Norlander

Kristine Skjeslien

Avdelingsleder for Design og Håndverk og Kunst, Design og Arkitektur.

E-post Kristine.Skjeslien@aas.vgs.no

Tlf: 64975736

Per Bakke Jensen

Avdelingsleder for elektro

E-post per.bakke.jensen@aas.vgs.no

Tlf: 64975747

Sigrun Borgersen

Assisterende rektor

E-post sigrun.borgersen@aas.vgs.no

Tlf: 64975704

James Graham Ryan

IB-koordinator.

E-post james.graham.ryan@aas.vgs.no

Tlf: 64975768

Veslemøy Thorbjørnsen

E-post Veslemoy.Thorbjornsen@aas.vgs.no