Parkeringsregler for Ås videregående skole

Hvem kan parkere hvor?

Det er kun anledning til å parkere på anviste, oppmerkede plasser og med oblat. Skolens ansatte kan bruke alle plassene. Det er avsatt en plass for forflytningshemmede og fire plasser er reservert for el-biler. Skolens elever kan kun bruke plassene til venstre ved innkjøringen til den store parkeringsplassen. Elever og ansatte som ikke har oblat, kan få det ved henvendelse i resepsjonen. Det er fint om oblatene plasseres nede til venstre i bilens frontrute. Skolen har inngått avtale med Europark som vil sørge for kontroll i forhold til reglene.

Gjester og andre besøkende til skolen skal henvende seg i resepsjonen ved ankomst.

Motorsykkel og moped

Motorsykler, mopeder og sykler skal kun parkeres på anvist sted, det vil si ved snuplassen ved hovedinngangen, på parkeringsplassen utenfor blokk G og for sykler i tillegg utenfor kantina.