Skolekort

Alle elevene skal ha gyldig skolekort. Det deles ut i begynnelsen av det første skoleåret du går på Ås videregående skole.

Har du mistet skolekortet ditt ta kontakt med resepsjonen på skolen. Den ligger til høyre ved hovedinngangen i F-blokka.