Miljøarbeider

Miljøarbeiderne er tilgjengelig for alle elevene på skolen og jobber for et godt skolemiljø. Hun har taushetsplikt. Du kan ta kontakt på telefon eller epost, eller kom innom kontoret om du har noe du ønsker å snakke om.

Miljøarbeider er tilgjengelig for alle elevene ved skolen, og har taushetsplikt.

Miljøarbeidernes målsetting er å jobbe for elevenes positive endring og utvikling gjennom arbeid med tilrettelegging av læringsmiljø, psykososiale faktorer og utviklings støttende tiltak.

Miljøarbeider har fokus på å jobbe ut fra skolens handlingsplan og kap. 9a i opplæringsloven, som handler om å forebygge mobbing og redusere frafall. De jobber også for å forbygge rusproblematikk.

Dette gjennom å være synlig i skolens miljø, som f.eks. i friminuttene, i kantina og i skolegården. Miljøarbeiderne kan også være tilstede i undervisningen.

Enkeltelever følges opp av miljøarbeider med ulike tiltak, og gjennom sosialpedagogiske samtaler. Ved behov samarbeides det også tverrfaglig, med for eksempel skolehelsetjenesten og PPT.

Miljøarbeideren er verneleder for elevene. Dette innebærer at elevene kan si ifra til miljøarbeideren om det er noe i forhold til skolens fysiske og psykiske miljø de ønsker å forbedre.

Miljøarbeiderne har et eget kontor/samtalerom i 2. etasje i A-bygget, rom A-213.

Miljøarbeider kan kontaktes på telefon og epost, eller ved oppmøte. Du trenger ikke å ha en avtale på forhånd, det er bare å komme innom for en samtale.

Kontaktpersoner

Anja Niska

Anja Niska

Miljøarbeider

E-post Anja.Niska@aas.vgs.no

Tlf: 45392916/64975722

Eivind Galteland

Miljøarbeider

E-post Eivind.Galteland@aas.vgs.no

Tlf: 41208528