SOS-barnebyer.

Ås videregående skole støtter et eget prosjekt ved SOS Barnebyer.

Ås videregående har i en rekke år støttet SOS barnebyer. SOS-barnebyer er en politisk og religiøs uavhengig organisasjon og arbeider i henhold til FNs barnekonvensjon som jobber både internasjonalt og i Norge. Hovedoppgaven er å jobbe for at alle barn får vokse opp i en omsorgsfull familie.

I 2015 samlet elevene ved Ås videregående skole penger inn til Siteki som er et fattig område øst i Swaziland. Det var en flott elevdugnad og elevene samlet inn et rekordstort beløp på 316 000 kr.

I 2016 samlet Ås videregående skole inn 420.000,- til Bindura som ligger i Zimbabwe.

SOS-barnebyer begynte først sitt arbeid i Harare 1989. De siste årene har SOS-barnebyer utvidet familieprogrammet i regionen, slik at en kan hjelpe så mange familier som mulig. Målet er å lindre nød og opprettholde familiens stabilitet slik at barna kan vokse opp i et kjærlig og trygt hjem. Videre er målet at utsatte familier og lokalsamfunn skal bli selvhjulpne og uavhengige gjennom støtte fra SOS-barnebyer. De bistår å sikre at barn har tilgang til nødvendig helse- og ernæringsmessige tjenester, samt utdanning. SOS-barnebyer tilbyr også foreldrene veiledning om inntektsbringende ferdigheter og foreldre veiledning, samt rådgivning og psykologisk støtte. Deres støtte går spesielt ut til voksne og barn som har blitt rammet av HIV/AIDS. I samarbeid med lokale organisasjoner, arbeider SOS barnebyer for å styrke støttesystemene for sårbare familier i samfunnet. Et sterkt lokalsamfunn med gode nettverk kan støtte utsatte familier og hjelpe dem ut av krisen.

For mer informasjon om hvordan SOS barnebyer jobber, både i en SOS-barneby og ute i lokalsamfunnet:

· https://www.sos-barnebyer.no/dette-gjor-vi/hvem-stotter-vi

· https://www.sos-barnebyer.no/dette-gjor-vi/omsorg-i-en-familie

Kontaktperson

Anja Niska

Anja Niska

Miljøarbeider

E-post Anja.Niska@aas.vgs.no

Tlf: 45392916/64975722