Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Elevene skal være i flertall i utvalget.

Skolemiljøet er viktig for at elevene skal trives og ha gode arbeidsvilkår

Opplæringsloven bestemmer at elevene "har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring", og hver skole må ha et skolemiljøutvalg.

Gjennom skolemiljøutvalget har elever og foresatte et organ der klager på skolemiljøet kan behandles. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak.

Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Skolemiljøutvalget på Ås vgs består av

  • Tre elever fra elevrådet
  • Rektor Anne Karin Øksnevad
  • Elevkontakt/Miljøarbeider Anja Niska

Les mer om skolemiljøutvalg på Utdanningsdirektoratet. Der finner du også hjelp til eventuelle klagesaker.

Kontaktpersoner

Anja Niska

Anja Niska

Miljøarbeider

E-post Anja.Niska@aas.vgs.no

Tlf: 45392916/64975722

Elevråd Ås vgs

E-post elevrad@aas.vgs.no