Elevrådet Ås vgs

Elevrådet er elevenes høyeste organ ved skolen, og dets fremste oppgave er å styrke elevenes innflytelse på læringsmiljøet ved skolen.

Elevråd og elevrådstyret

Elevrådet består av tillitselevene fra hver klasse. En elev fra hvert programområde velges til elevrådsstyret som har jevnlige møter med rektor og skolens elevkontakt. Dette er elevenes organ for å ta opp saker som angår dem i tillegg til deltakelse i skolemiljøutvalget.

 

Elevrådsstyret 2017/18 består av

Leder
Felicia Remfeldt, 2HESA.

Nestleder
Axel Farner, 1STD

Styremedlemmer
Nora Marie Pavels Smith, 2IUD

Marthin Camilo Hjorteset, 1TIC

Hedda Eline Berntsen, 1STB

Ali Hamza Qureshi, 1ELF

Isaac Røssnes, 2IBA

Kontaktpersoner

Anja Niska

Anja Niska

Miljøarbeider

E-post Anja.Niska@aas.vgs.no

Tlf: 45392916/64975722

Elevråd Ås vgs

E-post elevrad@aas.vgs.no