Ved karakter 1 eller IV

Viktig informasjon til elever som har fått strykkarakter (1) i standpunkt eller til eksamen, og til elever som ikke har fått standpunktkarakter (IV) Ikke grunnlag for vurdering.

Se informasjon om dette i vedlegget til høyre.