PedX - pedagogisk verksted

PedX er et støttetilbud som er fleksibelt i forhold til elevenes behov. Det gis støtte særlig i matematikk, men også engelsk og naturfag kan være aktuelle fag.

Undervisningen foregår i små grupper. Det er meningen at man skal få denne undervisning i et begrenset tidsrom og at man så skal tilbake i egen klasse.

PedX er ikke spesialundervisning, men vi samarbeider tett med rådgiver og PPT for å gi best mulig oppfølging.

 

Hjelp i matematikk

PedX hjelper alle elever på yrkesfag med matematikk. Hvis elever ønsker ekstra hjelp i matematikk, kan de få undervisning hos PedX. Hvis du ønsker å delta hos PedX i matematikk timene på timeplanen, må du fylle ut et PedX oppmelding ark sammen med matematikk læreren din. Vi hjelper deg også gjerne med lekser, forberedelse frem mot prøver og heldagsprøver. Kom innom PedX i E-blokk eller snakk med matematikk/kontakt læreren din hvis du ønsker hjelp i matematikk.

Hjelp i skriving

PedX har kurs i leseforståelse og skriving. Disse kursene går gjennom hele året. Hvis du ønsker og delta kan du komme innom PedX og høre om det er ledige plasser. 

Hjelp i engelsk

PedX har mulighet til å hjelpe deg med å skrive engelske tekster. Vi viser deg ulike programmer og nettsider parallelt med at du du blir veiledet tett av lærer. Elever som ønsker hjelp i engelsktimene må ha en PedX oppmelding fra faglærer. Dette gir da elevene en mulighet til å få veiledning i ordinære timer, som ligger fast på timeplanen.

Kontaktperson

Flemming Hall Larsen

E-post Flemming.Hall.Larsen@aas.vgs.no