Nyheter

Grunnlovsjubileet markert på Ås vgs.

I år er det 200 år siden vi fikk vår egen grunnlov. På vår skole ble dette feiret tirsdag 16.september.

Fredric Aasbø på Skolen i Ås

Har vært et eventyr

Godt samarbeid mellom driftingkjører Fredric Aasbø og Ås vgs. Foto: Christian Clausen

Elektrofaglinja ved Ås vgs har en miljølinje som ikke er så godt kjent. De har et veldig godt samarbeid med næringslivet

Elektro er mer enn elektrikeren

Foto: Christian Clausen

Gardar Eide Einarsson

De fire store i Kunst-Norge

.