Ås videregående i Norgestoppen

Nå vil politikerne at flere skal lære av Ås. Der får 95 prosent av de elevene som ønsker det, lærlingeplass.

Ås videregående i Norgestoppen - Ås avis 31. januar 2019.