Ungdomsbedriftene Hølensmia og BumBags fra DH deltar på GründerExpo 28. februar 2018.