IB elever ved Ås VGS deltok på nasjonal konferanse med EYP Norway.

Den femtende nasjonale konferansen med The European Youth Parliament gikk av stabelen i Voss, september 2017. Sammen med rundt 100 engasjerte ungdommer, deltok tre IB-elever fra VG2 ved Ås VGS

Sammen med rundt 100 engasjerte ungdommer, deltok tre IB-elever fra VG2 ved Ås VGS. Europeisk ungdomsparlament (EYP) er et politisk uavhengig læringsprogram der elever i videregående skoler i 40 land i Europa kommer sammen for å diskutere felles politiske problemstillinger. Lara, Julie og Tora fra Ås VGS bidro i tre ulike komiteer som drøftet ulike globale utfordringer, og hvordan europeere i samarbeid kan finne løsninger på disse.

Elevene diskuterte alt fra ungdomsarbeidsledighet, mental helse, økonomisk utroskap, bærekraftig utvikling og miljø og de politiske utfordringene Europa møter gjennom fenomener som “fake news” og populistisk retorikk. Den siste dagen møttes alle komitteene i generalforsamlingen hvor mange gode forslag til løsninger ble debattert.

Gjennom EYP fikk ungdommene bidra til å fremme demokratiske bevissthet og medborgerskap i Europa, og de ble samtidig en opplevelse rikere som de ikke vil glemme med det første. Ås elevene var superdyktige bidragsytere, og det var en fornøyd og litt sliten gjeng som kom hjem igjen etter tre begivenhetsrike dager i Voss.

Les mer

Vil du vite mer om konferansen og EYP? Sjekk ut denne padleten vi har laget om konferansen:

European Youth Parliament. Norway, September 2017.