Det har kommet en ny regel når det gjelder førstegangsvitnemål.

Elever kan ikke lenger bytte ut fag i løpet av de tre årene og likevel få førstegangsvitnemål slik de kunne før. De kan forbedre karakterer innenfor de tre årene, men altså ikke bytte et fag med et annet.

Presiseringen gjelder punkt 4.2 - spesielt om førstegangsvitnemål som sier:
«For å få førstegangsvitnemål, kan ikke en elev innenfor det fastsatte minstekravet til fag- og timefordelingen,  erstatte et fag , med et annet fag. Dette gjelder alle fag, uavhengig av om eleven er blitt trukket ut til eksamen i faget eller ikke.»

Eleven kan forbedre karakteren i fag innenfor minstekravet og likevel få førstegangsvitnemål. Eleven kan ikke ta bort et fag fra det ellers ordinære løpet og erstatte det med et annet, og samtidig beholde retten til førstegangsvitnemål. Merk at dette uansett ikke gjelder der eleven har avlagt trekkfagseksamen i matematikkfaget og erstatter 1T med 1P eller omvendt.