Yrkesfaglig fordypning

Faget yrkesfaglig fordypning skal gi elevene mulighet til å veksle mellom læringsarenaer slik at de kan få et godt grunnlag for å velge lærefag.

Faget yrkesfaglig fordypning (YFF) skal gi elevene mulighet til å veksle mellom læringsarenaer slik at de kan få et godt grunnlag for å velge lærefag. 1. august 2016 ble den tidligere forskriften Prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2 yrkesfaglige utdanningsprogram (PTF) erstattet med den nye Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (Utdanningsdirektoratet). 

Akershus fylkeskommune har utarbeidet egne retningslinjer som gir føringer for hvordan faget skal praktiseres i akershusskolen. De nye retningslinjene erstatter de gamle i heftet "Prosjekt til fordypning fra 2012".

Les de nye retningslinjene her: Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning i Akershus (2017)

Retningslinjene skal bidra til at skolene bruker faget aktivt til å legge grunnlag for elevenes videre opplæring i bedrift som lærlinger eller lærekandidater. Retningslinjene legger også stor vekt på samarbeid både mellom skolen og lokale bedrifter og mellom skolene.

Les mer om yrkesfaglig fordypning hos Akershus fylkeskommune.