Velkommen til skolestart

Velkommen til skolestart på Ås vgs den 20. august. Les mer om frammøte i kalenderen.