IB-elever fra Ås vgs var med i Modell FN rollespill.

19. Juni 2017 organiserte Ås IB-elever en Modell FN Rollespill og for første gang inviterte de elever fra IB-linjen på Blindern vgs til å være med. Rundt 28 elever debaterte to resolusjoner. Den første resolusjon var foreslått av Kina (Blindern vgs) og var: "The Question of Cyber Warfare". Denne ble vedtatt etter mange endringer.

Den andre resolusjonen var "The Question of Property in Space", foreslått av USA (Ås vgs), men ble ikke vedtatt. Elevene var ivrige og holdt på i over 3 timer.