Fire klasser fra Ås vgs. deltok på Klimafilm 2017 i regi av Global kunnskap våren 2017.

Klassene 1HEB, 1HEC, 1HEE og 1EFB deltok på Klimafilm 2017 i regi av Global kunnskap våren 2017. Av totalt 10 premier, fikk elever fra Ås vgs 7 stk. Veldig bra jobbet av alle klassene som var med. 1HEB fikk de beste plasseringene med en 2. og 4. plass og fikk sine filmer vist på premieutdelingen tirsdag 30.5.17.