Kurs i smiing – ÅS videregående skole 24.-25. mars 2017.

Siste helg i mars var Ås videregående skole (vgs) vertskap for kurs i smiing for faglærere og ressurspersoner på programområdet Teknikk og industriell produksjon (TIP).

Til sammen åtte skoler i Akershus har dette utdanningsprogrammet, og mer enn 200 elever starter hvert år på en yrkesfaglig grunnutdanning innenfor dette fagfeltet. Ca. 90 lærere arbeider på utdanningsprogrammet.

Kurset kom i stand etter påtrykk fra faglærere og engasjement fra nettverksleder. Kursleder/inspirator/veileder var en aldeles strålende Steven Carpenter. Tor-Gunnar Karterud, nettverkleder for TIP, har siden desember hatt jevnlig kontakt og godt samspill med Steven om mulighetene for å arrangere kurset på en av fylkets skoler. Ås vgs. har en primus motor, innenfor sammenføyningsteknikk og plateforming, faglærer Rune Stensrud, og slik ble det at det var her vi satte hverandre stevne denne helgen.

Fylkesdirektøren ønsker at hver nettverkskoordinator for fagnettverket tar sitt ansvar som pådriver for å skaffe ny kompetanse inn i nettverket. Vi setter derfor opp en kursrekke med fag/temaer, kompetansemål som blir berørt, plan for gjennomføring og kostnader. Vi er veldig fornøye med at vi blant vårens kursrekke, med fem forskjellige temaer, kunne tilby kurs i smiing.

Kurs 4: Vg1 TIP Produksjon

- bearbeide materialer i henhold til arbeidsoppgaver

- beskrive egenskapene og bruksområdene til materialene som er brukt i arbeidsoppgaver,

  og beskrive alternative materialvalg

Felles forståelse og samarbeid mellom skoler og lærere om «nye» fagområder er viktig, og det samme er å ta vare på kompetanse for små, verneverdige fag, samt relevante temaer for yrkesfaglig fordypning med mål både Vg2 og Vg3 i forhold til bedrifter/bransjer/opplæringskontorer.

Til kurset på Ås kom Steven Carpenter vel forberedt med en mengde verktøy, tenger og en god plan for gjennomføring. På avdelingen hadde vi funnet fram 8 ambolter og i tillegg til skolens verkstedesse kjøpt inn tre nye gassesser og en gassesse til essesveising.

Etter en grunnleggende info/presentasjon/teori fikk deltakerne gå ut i verkstedet hvor Steven viste oss litt om teknikker, før alle fikk prøve seg litt «hands on». Stor fascinasjon og arbeidsglede hos samtlige!

Deretter presenterte Steven mål for kurset, at hver og en deltaker skulle klare å smi en lysestake. Dette fordi han ønsket å vise deltakerne en viss bredde av ulike teknikker og muligheter, og som igjen forhåpentligvis vil trigge lærerne til videre praksis og utvikling på egen skole. Et godt pedagogisk trekk!

Veien fram til ferdig produkt var demonstrasjon av hvert arbeidsmoment fra Steven. Deretter fikk deltakerne slippe løs på egen hånd, godt passet på og med tett, faglig handledning fra Stevens side. Fire timer fredag og sju timer lørdag gikk raskt, og alle deltakerne kom i mål med ferdig produkt.

De av fylkets lærere som ikke fikk plass på det første kurset, kan absolutt glede seg til et nytt kurs til høsten, sannsynligvis blir vi da hos Steven på Kongsberg. Flere av deltakerne på dette kurset uttrykte ønsker om en fortsettelse, og det skal vi også samarbeide om å få til. Som nettverksleder kan jeg bare bifalle lærernes begeistring. Stevens opplegg var på alle måter helt topp!

Det er verdt å nevne at Steen Nielsen, Smifirma Kniv& Kunst i Kristiansand, raskt og effektivt skaffet fram gassesser til en hyggelig pris.