Elever i VG3 Dataelektronikk forbereder seg til satellittkonkurranse.

Det bygges og arbeides med raketter og brusboks-satellitter for tiden. Målet er å sende opp mini-satellitter og samle måledata på ferden. Satellittene er utstyrt med avansert elektronikk for å lese og behandle signaler fra mange sensorer (temperatur, lufttrykk, bevegelse/akselerasjon, posisjon), og fallskjerm for trygg landing. Måledata blir sendt til en bakkestasjon-PC for videre behandling og presentasjon.

Den beste satellitten, og et team av VG3 dataelektronikkelever, skal delta i Nordisk CanSat-konkurranse på Andøya Space Center i April. Vi ønsker lykke til!

European space education resource office