Ås videregående skole - en FN-skole

FN-skole

UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet), er et globalt nettverk med 10.000 utdanningsinstitusjoner i 181 land.  ASPnet hadde 60års jubileum i 2013.

Medlemsskolene jobber for forståelse, fred, interkulturell dialog, bærekraftig utvikling og kvalitet i utdanningen. Som medlem av nettverket får man tilgang til gratis undervisningsmateriell og foredragsholdere. Man har også årlige samlinger med faglig påfyll, deling av gode opplegg og diskusjoner.